Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101916 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1421, бул. Черни връх
Телефон:028663180
Мобилен:0884617059, 0895721338
Специалност:Земеустройство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(УАСГ - София)