Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100101912 (30.12.2010 г.), 810100207 (07.07.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, бул. Райко Даскалов
Мобилен:0882288709
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-2002 ЗЗ-2007
Образование:висше(УАСГ - София)