Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 500100625 (30.12.2010 г.) , 810100082 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул. 14-ти полк
Телефон:073884256
Мобилен:0888141888
Специалност:Икономика и организация на селското стопанство
Стаж:ТП-1995, ЗЗ-2003
Образование:висше(СА Георги Димитров - София)