Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100080 (30.12.2010 г.), 100100701 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Козлодуй
Телефон:052616048
Мобилен:0888731346
Факс:052616048
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-1998 ЗЗ-2003
Образование:висше(ВИСИ - София)