Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 810100079 (30.12.2010 г.) , 300100303 (14.12.2009 г.) , 100100786 (14.12.2009 г.) , 500100271 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8001, ж.к. Братя Миладинови
Мобилен:0888276526
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2005 МС-2005 ТП-2008 ЗЗ-2009
Образование:висше (БСУ - Бургас)