Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 810100076 (30.12.2010 г.) , 500100254 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8001, ж.к. Братя Миладинови
Телефон:056542105
Мобилен:0888928143
Факс:056542105
Специалност:Икономика на промишлеността
Стаж:ТП-1993 ЗЗ-2007
Образование:висше(ВИНС - Варна)