Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100667 (30.12.2010 г.), 500100622 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3000, ул. Петропавловска
Телефон:092660273, 092660271
Мобилен:0888213100
Факс:092626308
Специалност:Организация на производството и управление в промишлеността
Стаж:МС-1997, ТП-1997
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)