Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100073 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Първомай 4270, ул. Димитър Благоев
Мобилен:0885658063
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:ЗЗ-2007
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)