Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101906 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1421, ул. Бунтовник
Телефон:08652081
Мобилен:0887855188
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИАС - София)