Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100666 (30.12.2010 г.), 810100072 (30.12.2010 г.), 100101905 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Панагюрище 4500, ул. Георги Бенковски
Мобилен:0889902469
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999, МС-2002, ЗЗ-2006
Образование:висше(ВНВСУ Ген. Благой Иванов - София)