Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100071 (30.12.2010 г.), 100101894 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пещера 4550, ул. Александър Стамболийски
Телефон:035063106
Мобилен:0887576596
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1995, ЗЗ-2004
Образование:висше(ВИСИ - София)