Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100665 (30.12.2010 г.), 100101891 (30.12.2010 г.), 500100619 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Перник 2300, ул. Нови Пазар
Телефон:076608892
Мобилен:0896075789, 0888394690
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2002, МС-2002, ТП-2002
Образование:висше(ИУ - Варна)