Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101888 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1715, ж.к. Младост 4
Телефон:09754339
Мобилен:0889377133
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2000
Образование:висше(ВИАС - София)