Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100664 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна, ул. Славянска
Телефон:052614758, 052631879
Мобилен:0898668892
Специалност:Технология на машиностроенето и металорежещите машини
Стаж:МС-1995
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)