Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101886 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1111, ул. Шипченски проход
Мобилен:0898506811
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВИАС - София)