Оценителска правоспособност: Финансови активи и финансови институции, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 600100076 (30.12.2010 г.), 500100618 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Телефон:028658417
Мобилен:0888735535
Специалност:икономика на промишлеността
Стаж:ТПВ-1994, ФИ-1996
Образование:висше(УНСС - София)