Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100101882 (30.12.2010 г.), 300100662 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Панагюрище 4500, ул. Георги Футеков
Телефон:035762893
Мобилен:0897943820
Факс:035762893
Специалност:Математика
Стаж:НИ-1997, МС-1998
Образование:висше (ПУ Паисий Хилендарски - Пловдив)