Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100615 (30.12.2010 г.) , 100101879 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1309, ж.к. Света троица
Мобилен:0899104944
Специалност:Народно стопанство
Стаж:НИ-1997, ТПВ-1997
Образование:висше (МЛУ - Германия)