Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100101878 (30.12.2010 г.), 810100068 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9020, ж.к. Младост
Телефон:052750600
Мобилен:0888908457
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1995, ЗЗ-2009
Образование:висше (ВИАС - София)