Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101877 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Добрич 9300, ул. Кубадин
Телефон:058669818
Мобилен:0898443695, 0899996316
Факс:058669818
Специалност:Агроинжинерство-полевъдство
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ВСИ - Пловдив)