Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Финансови активи и финансови институции
Сертификати номера: 300100660 (30.12.2010 г.), 100101875 (30.12.2010 г.), 600100075 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1715, ж.к. Младост 4
Мобилен:0887407438
Специалност:Математика
Стаж:НИ-2008, МС-2008, ФА-2004
Образование:висше(СУ Климент Охридски - софия)