Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100658 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1225, ул.Вела Чорбова
Телефон:028395264
Мобилен:0886911825
Специалност:Електроенергетика
Стаж:МС-1997
Образование:висше(ТУ - София)