Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101868 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ловеч 5500, Търговска
Телефон:068603817, 068600078
Мобилен:0897919791
Факс:068603809
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИСИ - София)