Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100656 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Свищов 5250, ул. Черни връх
Телефон:063148954
Мобилен:0894215131, 0899739733
Специалност:инжинерна химия
Стаж:МС-2008
Образование:висше(ВХТИ - София)