Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100655 (30.12.2010 г.), 500100614 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Баните 4940, ул. Дичо Петров
Мобилен:0878261052
Специалност:икономика и организация на автомобилния транспорт
Стаж:МС-2000, ТП-2000
Образование:висше(ТАДИ - Ташкент)