Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101867 (30.12.2010 г.), 500100612 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Телефон:028658417
Мобилен:0888209718
Специалност:икономика и управление на селското стопанство
Стаж:НИ-2001, ТП-2001
Образование:висше(УНСС - София)