Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101865 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Силистра 7500, ул. Тридесет и първи полк
Телефон:086820654
Мобилен:0884896431
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2001
Образование:висше (ВФСИ Д. А. Ценов )