Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100609 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1113, бул.Цариградско шосе № 24
Телефон:028709698, 029873360
Мобилен:0886076413, 0886333061
Факс:029860911
Специалност:Икономика на труда
Стаж:ТП-1993
Образование:висше (УНСС - София)