Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 400100085 (14.12.2009 г.) , 500100455 (14.12.2009 г.) , 100101388 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. "Врабча"
Специалност:Организация на производството и управление в промишлеността
Стаж:НИ-2000, ПИИС-2001, ТП-1993
Образование:висше (ВИИ "Карл Маркс)