Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Други активи(Бижута и скъпоценни камъни), Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 400100081 (14.12.2009 г.), 700100023 (14.12.2009 г.), 500100449 (14.12.2009 г.), 300100496 (14.12.2009 г.), 100101360 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1606, бул. Македония
Мобилен:0882414058
Специалност:Текстилна техника
Стаж:НИ-1995, МС-1996, ПИИС-1999, ТП-1997, ДР-2000
Образование:висше (ВМЕИ - София)