Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101860 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кърджали 6600, бул. Сан-Стефано 32
Телефон:036184819
Мобилен:0886831208, 0877042610
Факс:036184819
Специалност:ВиК
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ)