Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101859 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9010, Мир 8
Телефон:052306306
Мобилен:0878305533, 0887744022
Специалност:Изчислителна техника
Стаж:НИ-2005
Образование:висше (ВМЕИ Варна)