Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101858 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7000, ул. Петър Берон 38, бл. Панайот Хитов
Мобилен:0889522407
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИАС - София)