Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100650 (30.12.2010 г.) , 100101856 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Шумен, ул. Владайско въстание
Телефон:054802487, 054800109
Мобилен:0889200017, 0889720775
Специалност:Лесоинженер
Стаж:НИ-1999, МС-1999
Образование:висше(ЛТА Санкт Петербург Русия)