Оценителска правоспособност: Други активи(ново и съвременно българско изкуство)
Сертификати номера: 700100034 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1619, ул. Студен кладенец
Телефон:035929571408, 035929812617
Мобилен:0888625940
Факс:035929812617
Специалност:изкуствознание
Стаж:ДР-1999
Образование:висше(Нов български университет)