Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101853 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1614, ул. Лотос
Телефон:029569294, 029962761
Мобилен:0888493283, 0878212875
Факс:029962761
Специалност:Разработка на Полезни Изкопаеми
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВМГИ - София)