Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101852 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ул. Д-р Железкова
Телефон:052307741
Мобилен:0888136784
Специалност:инженерен дизайн
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ТУ - Варна)