Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100648 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул. Джеймс Баучер
Телефон:073832208
Мобилен:0897926346
Специалност:Проучване на полезни изкопаеми
Стаж:МС-1993
Образование:висше(ВМГИ - София)