Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101849 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Сливен 8800, ж.к. Даме Груев
Телефон:044633809, 044611256
Мобилен:0895467288
Специалност:Тропично и субтропично Земеделие
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(Висш Селскостопански Институт - Пловдив)