Оценителска правоспособност: Други активи(произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н. в сферата на ново изящно изкуство )
Сертификати номера: 700100033 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ж.к. Бъкстон
Телефон:035928560387
Мобилен:0887250797
Специалност:изкуствознание
Стаж:ДР -1995
Образование:висше(ВИИИ Н. Павлович - София)