Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100643 (9.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6000, кв. Три чучура - север
Телефон:042273980
Мобилен:0887842667
Специалност:финанси и кредит и застр. дело
Стаж:МС-1998
Образование:висше (ВФСИ Д. Ценов - Свищов)