Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100641 (9.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Велико Търново 5000, ул. Освобождение
Телефон:062654797
Мобилен:0885004839
Специалност:ТМММ
Стаж:МС-1995
Образование:висше(ВМЕИ-Габрово)