Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100105 (9.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6004, ул. Берое
Телефон:042639944, 042627629
Мобилен:0888955411
Факс:042627629
Специалност:технология на ВМС пластмаси
Стаж:ПИИС-1993
Образование:висше(ВХТИ Проф. А. Златаров - Бургас)