Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100002 (03.11.2010 г.) , 100101633 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Велико Търново 5000, Алеко Константинов
Телефон:035962621710
Мобилен:0899974775
Факс:035962621710
Специалност:Геодезия, фотография и картография
Стаж:НИ-1994 ЗЗ-2003
Образование:висше(ВИАС - София)