Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100052 (12.11.2010 г.), 100100056 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7000, Шести септември
Телефон:082838370, 082872082
Мобилен:0888455817
Факс:082872082
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1996 ЗЗ-2004
Образование:висше(ВИАС - София)