Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100050 (12.11.2010 г.), 100100902 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ул. Неофит Рилски, ет. 2
Телефон:052635656
Мобилен:0899158474
Специалност:Икономика и управление на строителството
Стаж:НИ-2008 ЗЗ-2009
Образование:висше (ВИНС Д. Благоев - Варна)