Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100048 (12.11.2010 г.), 100100582 (14.12.2009 г.), 300100226 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1233, ж.к. Фондови жилища
Мобилен:0887694203
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-2007 МС-2008 ЗЗ-2008
Образование:висше(ВВУАПВО Панайот Волов - Шумен)