Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 810100043 (12.11.2010 г.), 500100196 (14.12.2009 г.), 100100541 (14.12.2009 г.), 400100030 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ул. Васил Априлов
Телефон:064806557, 064840114
Мобилен:0887284847, 0878284847
Факс:064840114
Специалност:Икономика и управление на промишлеността
Стаж:НИ-2007 ПИИС-2005 ТП-2008 ЗЗ-2006
Образование:висше(ИУ - Варна)