Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100041 (12.11.2010 г.), 300100332 (14.12.2009 г.), 100100884 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Габрово 5300, ул. Васил Друмев
Телефон:066800810, 066800850
Мобилен:0888423293, 0884800810
Факс:066800810
Специалност:Индустриален мениджмънт
Стаж:НИ-2001 МС-2001 ЗЗ-2006
Образование:висше(ТУ - Габрово)