Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100028 (12.11.2010 г.) , 100100388 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ямбол 8600, ул. Търговска
Телефон:046620255
Мобилен:0886829000
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1997 ЗЗ-2003
Образование:висше(ВИАС - София)